10 Grunner til hvorfor en god nettside er viktig.

10 Grunner til hvorfor en god nettside er viktig.

Fakta I august 2017 var det over 3,81 billion aktive Internett brukere i verden. 3,5 billioner var aktive mobil Internett brukere. Over 3 billioner aktive sosial media brukere, ogover 2,7 mobile sosial media brukere. Disse tallene øker for hver dag. Fakta hentet fra...